دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
1398/06/05 مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مطرح کرد:  تقویت حوزه اجتماعی و فرهنگی در همه شهرستانها امری ضروری و لازم است
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مطرح کرد: تقویت حوزه اجتماعی و فرهنگی در همه شهرستانها امری ضروری و لازم است سید محسن سجاد اظهارداشت: تقویت حوزه اجتماعی و فرهنگی درهمه شهرستانها امری ضروری و لازم است و باید باتوجه به شرایط و تنوع وضعیت، برای هرشهرستان برنامه ریزی صحیح واصولی صورت پذیرد.

به گزارش دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، سید محسن سجاد در نشست کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و فرمانداری ها ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند،به نقش وتأثیر فعالیت در عرصه فرهنگی و اجتماعی اشاره کرده و افزود: اگر در این حوزه با دقت و حساسیت بیشتر موضوعات پیگیری شود و در راستای بهبود وضعیت اقدام عاجل صورت پذیرد از بروز بحران ها و مسائل سیاسی و امنیتی پیشگیری خواهد شد.
سید محسن سجاد تاکید کرد: در حوزه مدیریت آسیبها،پرداختن به امورفرهنگی اجتماعی بر سایر امور ارجحیت داشته و دارد.
وی با بیان اینکه تقویت حوزه اجتماعی و فرهنگی درهمه شهرستانها امری ضروری و لازم است، افزود: باتوجه به شرایط و تنوع وضعیت برای هرشهرستان نمیتوان نسخه واحدی برای همه شهرستانها پیچید، و باید به منظور برنامه ریزی صحیح واصولی باید تفاوتهای منطقه ای درنظرگرفته شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اظهارداشت: سه بخش آموزش، سلامت و امنیت از وظایف همه حکومتهاست و دراین برهه تاریخی جمهوری اسلامی تمام توان خود را به کارگرفته تا از بحرانهای پیش رو به سلامت عبورکند.
وی اضافه کرد: براساس نتایج حاصله از تجمیع دیدگاههای صاحبنظران در هیأت اندیشه ورزان استان، تمرکز بر تقویت نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین و کوچکترین نهاد جامعه و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی برمبنای تأکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) باید در سیاستگذاری ها و تصمیم گیریهای حوزه اجتماعی فرهنگی مدنظر قرار گیرد.

سجاداظهارداشت: انتقال تجربیات و تعامل همه جانبه با حوزه اجتماعی استان از یک سو و ایجاد حساسیت و فعال سازی فرمانداریها از سوی دیگر، هنرکارشناسان دفاتر اموراجتماعی فرهنگی در شهرستانها است.
مدیرکل دفتراموراجتماعی فرهنگی استان درادامه بررعایت قوانین موضوعه از سوی سمن ها و نظارت و بازرسی فعالیتهای آنان از طرف فرمانداری، جمع آوری اطلاعات و آمار به روز ازسمن ها و خیریه ها، و ارائه طرح ها و پروژه های مبتکرانه در موضوعات اولویت دار شهرستان تأکید کرد.
ساعدی فرماندار شهرستان فلاورجان نیز در این نشست با معرفی اجمالی ظرفیت ها و ویژگیهای شهرستان فلاورجان، براهمیت جایگاه حوزه فرهنگی اجتماعی تأکید کرد.
گفتنی است در این نشست معاونت مشارکت ها و سازمانهای مردم نهاد ومعاونت امورآسیبها و مسائل اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیزدرخصوص موضوعات تخصصی حوزه خود و دستورالعمل های مرتبط با حوزه سمن هاو آئین نامه های ابلاغی جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان،مطالبی را بیان کردند.
همچنین ارائه گزارشی از بررسی کمی و کیفی وضعیت جلسات برگزارشده درحوزه اجتماعی فرهنگی در24شهرستان درسال 97، ارائه گزارش نمایندگان منتخب کارشناسان فرمانداریها ازچهار منطقه استان (شهرستانهای فریدن، کاشان ، اصفهان و شهرضا) و ارائه گزارشی از طرح های اجراشده از محل اعتبارات تخصیص یافته به شهرستان خوروبیابانک به عنوان نقطه حاد و بحرانی استان از دیگر برنامه های این نشست بود.
 
تعداد بازدید: 12
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal