دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
1398/03/13 ششمین جلسه ستاد ساماندهی و نظارت بر خدمات روانشناسی و مشاوره در استان اصفهان
ششمین جلسه ستاد ساماندهی و نظارت بر خدمات روانشناسی و مشاوره در استان اصفهان ششمین جلسه ستاد ساماندهی و نظارت بر خدمات روانشناسی و مشاوره در استان اصفهان روز پنجشنبه مورخ 9/3/98 درمحل دفتراموراجتماعی فرهنگی برگزارگردید.

در این نشست جناب آقای سجاد مدیرکل محترم دفتراموراجتماعی فرهنگی تصریح نمودند، فرایندهای جدید خاصه در امور اجتماعی و فرهنگی، چنان متکثر و پیچیده شده که با رویکردهای مرسوم نمی توان شناخت درستی از آنها بدست آورد و راه حل کلی برای آنها درنظر گرفت. به همین دلیل، بررسی، شناخت فراگیر و اقدام عالمانه برای رفع مسائل اجتماعی و فرهنگی، مستلزم نگاه علمی و تخصصی است. این جلسه رویکردی علمی به مسائل فردی و اجتماعی است. نظارت و ساماندهی بر خدمات دهندگان مختلف درحوزه اجتماعی و فرهنگی؛ ضمن منتظم نمودن فعالیت های متنوع و متکثر، موجب می شود تا مردم از خدمات ارزنده این مراکز با آرامش و اعتماد بیشتری استفاده کنند. ایشان از برگزاری نشست موصوف بصورت مستمر استقبال کردند و خاطر نشان نمودند باید برای نظارت بر نهاد های مدنی سازوکاری اندیشیده و مبتنی بر وفاق جمعی صورت گیرد تا به لحاظ فحوای درونی، انگیزه لازم را برای تبعیت اعضاء محترم از قوائد توافق شده ایجاد و در بلند مدت زمینه هنجاری شدن قواعد تنظیم شده بر اساس خرد جمعی فراهم گردد. بدین منظور ضرورت دارد آخرین اصلاحات در زمینه آیین نامه ساماندهی خدمات روانشناسی و مشاوره استان توسط اعضاء محترم جلسه انجام و برای بررسی و تصویب به دبیرخانه کارگروه اجتماعی و فرهنگی ارسال گردد.
تعداد بازدید: 9
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal